Ve Nihayet Türk Solu’nda Birleşme Umudu

‘Birleşik Haziran Hareketi’ adıyla yeni bir ortak toplumsal sol platform oluşturuluyor Solda ortak mücadele imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir araya gelen siyasi parti, örgüt, aydın ve bireylerin bir araya geldiği, Birleşik Muhalefet ve Sol Cephe dinamiklerini de içeren O...

Ve Nihayet Türk Solu’nda Birleşme Umudu (21 Ekim 2014)

‘Birleşik Haziran Hareketi’ adıyla yeni bir ortak toplumsal sol platform oluşturuluyor

Solda ortak mücadele imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir araya gelen siyasi parti, örgüt, aydın ve bireylerin bir araya geldiği, Birleşik Muhalefet ve Sol Cephe dinamiklerini de içeren ODTÜ Vişnelik Toplantıları’nın üçüncüsünde yeni bir adım atıldı. Önceki toplantıda seçilen Koordinasyon Kurulunun hazırladığı “Çağrı” metni gözden geçirildi ve karara bağlandı. Emperyalizme, piyasaya, gericiliğe ve faşizme karşı en geniş halk hareketini oluşturmayı amaçlayan Vişnelik toplantısında hareketin ismi “Birleşik Haziran Hareketi” olarak saptandı.

En kısa zamanda bütün Türkiye’de yerel meclislerin kurulması ve bir buçuk ay sonra yerel meclislerden seçilen temsilcilerle Türkiye Meclisinin oluşturulmasına karar verildi. Türkiye Meclisi toplanana kadar çalışmasını sürdürecek Geçici Yürütme Kurulu’nun seçilmesi ile toplantı tamamlandı.

Birleşik Haziran Hareketi’ne KP, ÖDP, EHP, TKP 1920, HTKP gibi siyasi partiler, Devrimci Hareket, Red Dergisi, emek ve meslek örgütlerinden TTB Başkanı Beyazıt İlhan, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Sosyal İş Başkanı Metin Ebetürk ile CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Hüseyin Aygün ve Gökhan Günaydın katkı koyacak.

Değerlendirmelerin ortak paydası “Hareketin mücadele içinde genişlemesi, Haziran’ın kapsayıcılığının devam ettirilmesi, hareketin emek hareketine dönüştürülmesi” şeklinde oldu.