‘Süper Güç’ Türkiye’ye Farklı Bir Bakış!

Kamil Eryazar Türkiye, OECD ‘Daha İyi Yaşam’ Endeksinde Yine Sınıfta Kaldı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından yayınlanan ve 2012 yılı için 36 ülkeyi kapsayan “Better Life” raporunda ‘daha iyi yaşam’ koşullarında diğer ülkelerin çok gerilerind...

‘Süper Güç’ Türkiye’ye Farklı Bir Bakış! (29 Mart 2013)

Kamil Eryazar

Türkiye, OECD ‘Daha İyi Yaşam’ Endeksinde Yine Sınıfta Kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından yayınlanan ve 2012 yılı için 36 ülkeyi kapsayan “Better Life” raporunda ‘daha iyi yaşam’ koşullarında diğer ülkelerin çok gerilerinde kalan Türkiye son sıralarda yer aldı.

Öncelikle, “daha iyi yaşam endeksi” nedir ? Daha iyi yaşam endeksi, sağlık, kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği, hava kirliliği, insan hakları, ekonomi, hukuk gibi devletin yurttaşları için hazırlamış olduğu yaşamsal alanların tümünü kapsamaktadır.

Daha İyi Yaşam Endeksi 11 kriterden oluşmaktadır, bunlardan bazıları;

Eğitim

Gelir

İstihdam

Çevre

Sağlık

Ev-İş uyumu

Siyasal katılım

Yaşam Tatmini

 

 

Gelir

Para, her ne kadar mutluluğu satın alamaz ise de, kapitalist toplumda daha yüksek yaşam standartları elde etmek için önemli bir araçtır. Türkiye’de ortalama yıllık kişisel gelir 22.387 dolar olan OECD ortalamasının altında olduğu belirtiliyor. Ayrıca toplumdaki gelir paylaşımı uçurumuna da dikkat çekilerek, piramidin en üstünde yer alan yüzde 20’lik zengin kesimin en altta yer alan yüzde 20’lik yoksul kesimden 8 kat daha fazla kazandığı vurgulanıyor.

Çalışma Koşulları

İstihdam açısından, Türkiye’de 64-15 çalışma yaşları arasındaki nüfusun yüzde 46’sı çalışıyor. Bu rakam da yüzde 66 olan OECD istihdam ortalamasının altında kalıyor. Çalışan bu nüfusun yüzde 67’sini erkekler oluştururken, ücretli çalışan kadınların oranı sadece yüzde 26. Türkiye’deki uzun mesai saatleri de kaliteli bir yaşam açısından dezavantaj oluşturuyor. OECD yıllık ortalama toplam çalışma süresi 1749 saat iken, Türkiye’de bu süre 1877 saat.

Eğitim Şart!

İyi bir eğitim almak, nitelikli bir iş bulmak için önemli bir koşuldur Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin eğitimdeki durumu ile ilgili ne yazık ki daha da karamsar bir tablo karşımıza çıkıyor. Ülkemizde 25-64 yaş arasındaki yetişkinlerin sadece yüzde 33’ü lise ve üniversite diplomasına sahip. Endeksi hazırlayanlar, üniversite mezunlarının sayısı çok az olunca, bu kriteri lise mezunlarıyla tamamladıklarını da not olarak eklemişler. Buradaki OECD ortalaması ise yüzde 74. Eğitim sisteminin kalite göstergesi olarak, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ölçütlerine göre OECD ortalama puanı 497 iken Türkiye’nin bu alandaki puanı 455’te kalıyor.

Sağlık

Sağlık konusunda en temel gösterge sayılabilecek, OECD ülkelerinde 80 yıl olan ortalama ömür süresi Türkiye’de 74 yıldır. Bu göstergenin ayrıntısında, kadınlar için ortalama ömrün 77, erkekler içinse 72 olduğu belirtilmiş. Başka bir ilginç saptama da, evlerde kullanılan suyun kalitesinin diğer ülkeler ortalamasında yüzde 85 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 65 olduğu. Hazırlanan endekste hava kirliliğine de değinilmiş. Türkiye’de solunan havada insan sağlığına zararlı maddelerin metreküp başına 37 mikrogram iken OECD ülkeleri ortalamasının 22 mikrogram olduğu belirtilmiş.

Genel Sonuç

Toplumsal ilişkilerde insanların birbirlerine olan güveni OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 91 iken Türkiye’de bu oran yüzde 69. Seçimlere katılımda ise yüzde 83 ile diğer OECD ülkelerini geçmişiz! Diğer ülkelerdeki ortalama katılım oranı yüzde 73.

Ruh sağlığımız da diğer OECD ülkeleri ortalamasının oldukça altında kalıyor. Diğer ülke insanlarının yüzde 80’i hayatından memnunken, Türk insanın da bu oran yüzde 68’de kalıyor.