Dünyada En Nitelikli İşgücüne Sahip Ülkeler

Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü istatistiklerine göre, dünyanın en fazla yüksek nitelikli çalışanlarına sahip ülkesi Lüksemburg. Avrupa’nın 550 bin nüfuslu bu küçük ülkesinde, iş...

Dünyada En Nitelikli İşgücüne Sahip Ülkeler (13 Haziran 2015)

Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü istatistiklerine göre, dünyanın en fazla yüksek nitelikli çalışanlarına sahip ülkesi Lüksemburg.

Avrupa’nın 550 bin nüfuslu bu küçük ülkesinde, işgücünün yüzde 59,5’i en az yükseköğretim diploması gerektiren mesleklerde istihdam edilmektedir. Küçük ve şeffaf bir ekonomiye sahip ülkenin finans sektöründe bu özellik daha da belirginleşmektedir.

Aşağıdaki grafik, 2015 yılında dünyadaki en nitelikli işgücüne sahip ülkeleri göstermektedir: