Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 11’i sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yüzde 11,96, OECD verilerine göre ise yüzde 6,3 sendikalaşma oranı ile Türkiye dünyada son sırada yer alıyor Emekçiler 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanırken, Türkiye'deki ...

Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 11’i sendikalı (30 Nisan 2016)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yüzde 11,96, OECD verilerine göre ise yüzde 6,3 sendikalaşma oranı ile Türkiye dünyada son sırada yer alıyor

Emekçiler 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanırken, Türkiye'deki sendikalaşma oranı bir yılda sadece yaklaşık yüzde 1 oranında arttı ve yüzde 11,96 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de 29 milyon 565 bin kişiden oluşan toplam iş gücü bulunuyor ancak 26 milyon 275 bin kişi farklı statülerde çalışıyor.

Çalışanların yüzde 48’i işçi

Toplam 26 milyon 275 bin olan istihdamın 12 milyon 663 bini yani yüzde 48'i işçilerden oluşuyor. Bu işçilerin 339 bin 965'i doğrudan kamuya bağlı, 720 bini ise kamuda alt işveren yani taşeron aracılığıyla çalışırken geri kalanı özel sektörde istihdam ediliyor.

Sendikalı oranı yüzde 11,96

Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 12 milyon 663 bin işçiden 1 milyon 514 bininin sendikalı olduğu Türkiye'de, işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 11,96 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, yine Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre 2003 yılında yüzde 57,5 du.

Ocak 2015 istatistiğine göre toplam kayıtlı işçi sayısı 12 milyon 181 bin, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 297 bin ve sendikalaşma oranı da yüzde 10.65 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yıl, Ocak 2014 istatistiğinde sendikalı işçi sayısı 1 milyon 97 bin ve sendikalaşma oranı 9.45 olarak açıklanmıştı.

2013'te sendikalaşma oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre yüzde 9,45, OECD verilerine göre yüzde 6,3.

Türkiye'de Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) hesaplama yöntemini kullanmıyor. İLO sendikalaşma oranında tüm işçilerin baz alıyor, bakanlık ise sadece kayıtlı işçileri baz alıyor. Diğer bir veri farklılığı da net sendikalaşma rakamı; yani toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı. Bakanlık rakamlarında bu oran yok. 2013'teki veri farklılığı bundan kaynaklanıyor. OECD verilerinde 2014 verisi bulunmuyor. Bu verilerde Türkiye'den kötü durumda sadece Estonya var. OECD verilerine göre Türkiye'de bu oran sürekli bir düşüş içinde: Oran 2011'de 7,8 2013'te 7,0 idi.

En örgütlü bankacılar

Türkiye’de Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre sendikalaşma oranının en yüksek olduğu sektör banka, finans ve sigorta sektörü. Bu sektörde 293 bin 801 işçi bulunurken bunların 84 bin 189’u sendikalı. Sendikalaşma oranı da yüzde 28.66. Onu 136 bin 252 işçinin 35 bin 498’i sendikalı olan tarım ve ormancılık sektörü izliyor. Bu sektörde sendikalaşma oranı yüzde 26.05.

En kötüsü inşaat

Sendikalaşma oranının en düşük olduğu sektör kayıt dışılık göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. İnşaat sektöründe çalışan 1 milyon 655 bin 772 işçinin sadece ve sadece 41 bin 980’i sendikalı. Bu yüzde 2.54’lük bir sendikalaşma oranına işaret ediyor. En kötü diğer sektör ise konaklama ve eğlence işleri. Bu sektörde çalışan 820 bin 95 işçiden 29 bin 757’si sendikalı. Oran ise yüzde 3.63.

En büyük sendika Türk Metal

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türk Metal Sendikası 181 bin 838, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası 162 bin 150 kişiyle en fazla üyeye sahip sendikalar olarak öne çıkıyor.

İş kolu sıralaması

"Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolu, toplam 2 milyon 955 bin 269 çalışanla en fazla işçinin faaliyet gösterdiği alan oldu. Bunu 1 milyon 604 bin 501 işçiyle "inşaat", 1 milyon 485 bin 906 işçiyle "metal" ve 1 milyon 3 bin 628 işçiyle "dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolları izliyor.

Kaynak: Bianet / Hürriyet