Dünya Ekonomik Forumu: Emeklilik yaşı 70’e çıkarılmalı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ekonomik sistem üzerindeki baskının azaltılması için gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 70'e çıkarılması çağrısı yaptı ve insanların daha uzun süre yaşamasının küresel ısınmanınkine benzer sonu&cc...

Dünya Ekonomik Forumu: Emeklilik yaşı 70’e çıkarılmalı (29 Mayıs 2017)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ekonomik sistem üzerindeki baskının azaltılması için gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 70'e çıkarılması çağrısı yaptı ve insanların daha uzun süre yaşamasının küresel ısınmanınkine benzer sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Kuruluşun raporunda, bugün doğanların ortalama yaşam beklentisinin 100'e çıkacağı ve 2050'ye kadar 65 yaşın üstündeki insanların sayısının üçe katlanarak 2.1 milyara ulaşacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük emeklilik sistemlerine sahip altı ülkesi; ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Hollanda ve İngiltere ile dünyanın en çok nüfusa sahip ülkeleri Çin ve Hindistan'ın incelendiği raporda, insanların daha uzun süre çalışmaması ve daha fazla tasarruf yapılmaması halinde, büyük bir krizin yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Rapora göre söz konusu sekiz ülkede emeklilik sistemindeki açık 2050'ye kadar 70 trilyon dolardan 400 trilyon dolara çıkacak.

'Emekli başına çalışan sayısı 4'e düşecek'

Bu süre içinde emekli başına düşen çalışan sayısı da yarı yarıya azalarak dörde düşecek.

WEF'in finansal ve altyapı sistemleri sorumlusu Michael Drexler, ortalama yaşam beklentisinin artmasını küresel ısınmaya benzetti, "Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da gelecek nesillerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerinde oluşacak dayanılmaz baskıyı kabul etmek zorunda kalacağız" dedi.

İngiltere'de emeklilik yaşının gelecek yıl 65'e, 2046'ya kadar da 68'e çıkarılması planlanıyor.

EDİTÖRÜN NOTU

Dünya Ekonomik Forumu’nun bu uyarısı, her ne kadar gelişmiş ülkeler için de olsa, son yılların en önemli küresel ekonomik ve toplumsal sorunlarından olan “işsizlik” olgusunun göz ardı edildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Özellikle bu ülkeleri etkileyen ve ‘endüstri 4.0’ olarak adlandırılan dijital teknolojik gelişmelerle birlikte yaygınlaşmaya başlayan yapay zeka algoritmaları ile endüstriyel robotların kullanılmaya başlanması belirgin bir ölçüde istihdam daralmasına yol açmaktadır. Bu ‘dijital dönüşüm’, yeni istihdam alanları açılmasını sınırlandırmakla kalmayıp mevcut çalışanları da işinden edecek ciddi bir boyuta ulaşmıştır.

‘İşsizlik’ sadece Türkiye gibi genç nüfuslu gelişmekte olan ülkelerin değil, AB üyesi Avrupa ülkelerinin de çözülemeyen en önemli ekonomik-toplumsal sorunlarından birisidir.

Ayrıca gelişmiş ülkeler baz alınarak öngörülen ‘100 yaş’lık ömür öngörüsünün gelişmekte olan ülkeler için geçerli olamayacağı da bilinen bir gerçektir.

Türkiye AB ortalamasının altında yaşıyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama 78 yılı bulan yaşam süresi ile AB ortalamasının altında yer alıyor. Söz konusu rakam erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak hesaplanıyor. Ülkede, çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl olarak saptanırken, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi de ortalama 30,6 yıl şeklinde tespit ediliyor.

AB üyesi 28 ülkenin ortalama yaşam süresi 80,6'yı bulurken, bu ülkeler arasında 83,2 ile İspanya ilk sırada yer almaktadır. Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık ülkeleri ise ortalama 74 yıllık yaşam süresi ile AB içerisinde son sıralarda yer almaktadır.