Türkiye’den Şiddet Hikayeleri

Kültürlerarası Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanıp yayınlanan ve bir şekilde herhangi bir şiddete maruz kalmış kişilerin kendi ağzından yaşadıkları o talihsiz anları anlattıkları, insanlığın utanç tarihine tanıklık eden sıra dışı bir web sitesi: www.siddethika...

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri (21 Ocak 2013)

Kültürlerarası Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanıp yayınlanan ve bir şekilde herhangi bir şiddete maruz kalmış kişilerin kendi ağzından yaşadıkları o talihsiz anları anlattıkları, insanlığın utanç tarihine tanıklık eden sıra dışı bir web sitesi: www.siddethikayeleri.com

Türkiye’nin her yerinden, her yaş ve cinsten, her toplumsal kesimden kişilerin değişik nedenlerle uğradıklarını şiddet öykülerini yayınlayan site amaçlarını şöyle özetliyor:

  • Türkiye’deki “şiddet fenomenini” medya kanalları vasıtasıyla afişe etmek ve kayıt altına almak, arşivlemek. Yazılı, görsel ve elektronik haber alma kanallarına kaynak teşkil etmek.
  • Kamuoyunca kanıksanan şiddet eylemlerinin, mağdurların hikayelerinin anlatılması vasıtasıyla “sıradanlaşmasına” veya “istatistik haline dönüşmesine” engel olmak.
  • Şiddet eylemlerinin oluşmasına sebep olan süreçleri inceleyerek geleceğe ilişkin projeksiyonlar oluşturmak.
  • Şiddet tanımının muğlaklığı hasebiyle, çalışma kapsamında bir araya gelecek farklı alanlarda çalışan pek çok toplumsal grup, sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğine önayak olmak.
  • Şiddet mağdurlarının veya tanıkların, ilgili alanlarda hak savunuculuğu yapan kurumlarla ilişkilerini sağlamak.

Şiddet vakaları sitede, şiddet mağdurunun ya da tanığın, kendini en rahat ifade edebildiği biçimde tasarlanan bir fotoğraf çalışması ve kısa öyküsüyle, eğer olanak bulunabilirse de ilgili kişiyle yapılacak bir söyleşiyle birlikte yayınlanıyor. Görsel format, her mağdur ya da tanık tarafından yeniden yorumlanabiliyor.