Türkiye’de 893 Bin Çocuk İşçi Var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 15.2 milyon olarak gerçekleşti. Çalışan çocuk sayısı ise 893 bin oldu. Buna göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk say...

Türkiye’de 893 Bin Çocuk İşçi Var! (23 Nisan 2013)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 15.2 milyon olarak gerçekleşti. Çalışan çocuk sayısı ise 893 bin oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanan Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre 15 milyon 247 bin olarak gerçekleşti.

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 20,6’sını 6-17 yaş grubu çocuklar oluştururken, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 66,5’i kentsel, yüzde 33,5’i kırsal kesimlerde bulunuyor.

Çocukların yüzde 91,5’i bir okula devam etmiyor. Yaş grupları itibarıyla 6-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 97,2’si, 15-17 yaş grubundaki çocukların ise yüzde 74,7’si okula devam ediyor.

İstihdam edilen çocukların yüzde 68,8’i erkek

Anket sonuçlarına göre, çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyette bulunan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9 olurken, bu yaş grubundaki istihdam oranı 2006 yılı sonuçlarına göre aynı düzeyde kaldı, çalışan çocuk sayısında 3 bin kişilik artış gerçekleşti.

Çocukların istihdam oranı, 6-14 yaş grubunda yüzde 2,6, 15-17 yaş grubunda ise yüzde 15,6 oldu.

Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların yüzde 44,8’i kentsel, yüzde 55,2’si kırsal yerlerde yaşıyor. Bunların yüzde 68,8’ni erkek ve yüzde 31,2’sini ise kız çocukları oluşturuyor.

Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ediyor

Anket sonuçlarına göre, çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula gitmiyor. Yaş grupları itibarıyla 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yüzde 34,3’ü bir okula devam etmiyor.

Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 3,2’si ekonomik işlerde ve yüzde 50,2’si ev işlerinde faaliyet gösterirken, yüzde 46,6’sı herhangi bir faaliyette bulunmuyor.

Bu yaş grubunda okula devam etmeyen çocukların yüzde 34,5’i ekonomik işlerde ve yüzde 38,8’i ev işlerinde faaliyet gösterirken, yüzde 26,7’si herhangi bir faaliyette bulunmuyor.

399 bin çocuk tarım sektöründe

Çalışan çocukların yüzde 44,7’si (399 bin kişi) tarım sektöründeyken, yüzde 24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve yüzde 31’i (277 bin kişi) hizmet sektöründe yer aldı.

Sektör bazındaki sonuçlar, 2006 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 8,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 6,6 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,5 puan azaldı.

İşteki duruma göre çocukların yüzde 52,6’sı (470 bin kişi) ücretli veya yevmiyeli, yüzde 46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Yüzde 49,2’si ev işlerinde faaliyette bulunuyor

Anket sonuçlarına göre, ev işlerinde faaliyette bulunan çocukların oranı yüzde 49,2 olarak belirlendi.

Anketin referans dönemi içinde süresi ne olursa olsun ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu ifade eden 6-17 yaş grubundaki 7 milyon 503 bin çocuğun, yüzde 47,2’sini (3 milyon 540 bin kişi) haftalık çalışma süresi 2 saat ve daha az olanlar oluşturdu.

Bu çocukların yüzde 80,1’inin (6 milyon 12 bin kişi) haftalık çalışma süresi 7 saat ve daha az olan, yüzde 56,8’inin (4 milyon 261 bin kişi) de kız çocuklarından oluştuğu tespit edildi. Bunlar arasından ev işi türlerine göre ilk sırayı yüzde 29,7 ile hane için alışveriş yapan çocuklar aldı.

BaşkaHaber