Fazla Çalışma Saatinde Dünyada İlk Sıradayız

OECD tarafından yapılan araştırmaya göre, Türklerin yarıya yakını haftalık 40 saatlik standart çalışma saatini aşarak 50 saatten fazla çalışıyor Türkiye’de çalışanların yüzde 43.3’ü haftada 500 saatten fazla çalşıyor...

Fazla Çalışma Saatinde Dünyada İlk Sıradayız (24 Şubat 2015)

OECD tarafından yapılan araştırmaya göre, Türklerin yarıya yakını haftalık 40 saatlik standart çalışma saatini aşarak 50 saatten fazla çalışıyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 43.3’ü haftada 500 saatten fazla çalşıyor, yılda ortalama 1.877 saatini işte geçiriyor. Türk emekçiler, haftalık 1.765 saat olan OECD ortalamasından 112 saat daha fazla mesai yapıyor. Fazla mesai yapanların yüzde 47’si erkekler, yüzde 33’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Yıllık ortalama çalışma süresi, yıl boyunca çalışılan toplam saatin, istihdamdaki ortalama kişi sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Veriler, part-time ve tam zamanlı çalışanlar dahil olmak üzere kendi işinde veya bir iş yerinde çalışanları kapsıyor. Çalışma, istihdam edilmiş kişilerin tespitinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nü referans gösteriyor. Buna göre, istihdam edilmiş bir kişi, 15 yaş ve üstü olup, geçen bir hafta içerisinde en az bir saat kazanç sağlayacak şekilde istihdam edilen veya geçici olarak işine gidemeyen kişi olarak tanımlanıyor.

Çalışmaya göre, kişilerin zamanlarının ne kadarını çalışmaya harcadıkları, ne kadarını ailelerine ve kendilerine ayırdıkları yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

OECD genelinde haftalık çalışma süresi her geçen yıl azalırken Türkiye’de tam tersine artıyor.

OECD çalışmasında, kişilerin çalışma sürelerinin azalması aynı zamanda ülkedeki verimlilik artışının kişilerce paylaşılması olarak değerlendiriliyor. Çalışmada, son dönemde bazı OECD ülkelerinde hükümetlerin, ebeveynlerin iş ve aile yaşantıları arasında bir denge kurabilmelerini kolaylaştırmak için çeşitli politikalar uyguladıkları ve bu politikalar arasında çalışma saatlerinin azaltılmasının da yer aldığı belirtiliyor.