Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi Toplanıyor

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi 7 – 8 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nde toplanıyor Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek kongrede iki...

Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi Toplanıyor (23 Nisan 2013)

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi 7 – 8 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nde toplanıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek kongrede iki gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerinden araştırmacılar bildirilerini sunacak, ‘Yeni Medya’yı tartışacak.

Yeni Medya ve etkileri bugüne kadar çok sayıda kongrede çeşitli başlıklar altında tartışıldı. Ancak Türkiye’de ilk kez hakemli bildirilerle, başlı başına Yeni Medya’nın tartışılacağı bir kongre toplanacak. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa 7-8 Mayıs 2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde toplanacak olan kongrede; ‘Yeni medya çalışmalarının Türkiye’deki gelişimi’, ‘Günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar ve yöntemler’ ile ‘Yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye’deki yönelimi’ karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

Yeni Medya alanı ekonomi ve endüstri, eğitim, hukuk, siyaset ve demokrasi, sosyoloji, sanat, arayüzde yöntem ve etik ana başlıkları altında alanında uzman 30 hakemin değerlendirdiği 80’i aşkın bildiri ile irdelenecek.

Kongre oturumlarında dijital aktivizm, yeni medya ve demokrasi, dijital oyun, oyuncu, kimlik inşası ve söylem, yeni medya ve gündelik yaşam, sosyal medya kullanım pratikleri, yeni medya ve sosyal hareketler, yeni medya ve yöntem, yeni medya ekonomisi, değişen dönüşen haber ve habercilik, fikri haklar, sosyal medyada işlenen suçlar, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, nefret söylemi, insan hakları ve internet, siyasal iletişim, yerel yönetimler, e-devlet uygulamaları, sayısal uçurum ve daha birçok konuda bildiriler sunulacak. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Uğur’un davetli konuşmacı olduğu kongreyi dinlemek için ise kayıt olmak yeterli. Kayıt yenimedya.org.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK, Bilgisayar Mühendisleri Odası BMO, İnternet Teknolojileri Derneği İNETD, Linux Kullanıcıları Derneği ve Tüm İnternet Evleri TİEV’in desteklediği kongrenin ana oturum başlıkları şunlardan oluşuyor:

KONGRENİN TEMEL KONULARI VE OTURUM BAŞLIKLARI

EKONOMİ ve ENDÜSTRİ- Yeni medya ekonomisi, Yaratıcı endüstri, Dijital oyun endüstrisi, Emek gücü ve örgütlenme, Özgür yazılım, Açık kaynak

EĞİTİM- Dijital/ yeni medya okuryazarlığı, Alternatif öğrenme ortamları (ciddi ve eğitsel oyunlar vb.)

HUKUK – Temel hak olarak İnternet, Yasal düzenlemeler, düzenleyici kurullar,  Kişisel verilerin korunması, Özel yaşamın gizliliği

SİYASET ve DEMOKRASİ – Yeni medya ve aktivizm, İnternet Özgürlüğü, Siyasal Katılım, Toplumsal hareketler, İfade özgürlüğü, Yurttaş gazeteciliği, Yönetişim, E-devlet uygulamaları

YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ – Yeni medya ortamları ve birey (sosyal medya ortamları, bloglar, mikrobloglar, oyunlar, sözlükler vb. ortamlar), Dijital kültür, Dijital gözetim, Dijital oyun (ortam, tür, oyuncu), Toplumsal cinsiyet, Kuşak olgusu (dijital göçmenler, yerliler, X,Y, Z kuşağı vb. tartışmalar), Kullanıcı ve/ veya üretici deneyimleri, Sayısal uçurum

SANAT – Dijital sanat, Tasarım, Etkileşimli iletişim ortamları

ARAYÜZEYDE YÖNTEM- Yöntem tartışmaları, Saha deneyimleri, Yeni medyanın yeniliği / niteliği sorunu

ETİK- Sorunlar ve sorumluluklar, Paydaşlar (üretici ve kullanıcılar)

Ayrıca, kongreyle eşzamanlı çeşitli atölye çalışmaları da yapılacaktır.

Katılım ve Kongre Programı’nı resmi internet sayfasından öğrenebilirsiniz:

http://www.yenimedya.org.tr/