Türkiye Ölümlü İş Kazalarında Avrupa’da Birinci, Dünyada Üçüncü Sırada

Beykoz’da yapımı devam eden 3. Boğaz Köprüsü’nün Çavuşbaşı viyadüğünde beton dökme çalışmaları sırasında iskelenin çökmesi sonucu geçen hafta sonu 3 işçinin hayatını kaybetmesi bir kez daha iş kazaları acı gerçeğini gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimarlar O...

Türkiye Ölümlü İş Kazalarında Avrupa’da Birinci, Dünyada Üçüncü Sırada (8 Nisan 2014)

Beykoz’da yapımı devam eden 3. Boğaz Köprüsü’nün Çavuşbaşı viyadüğünde beton dökme çalışmaları sırasında iskelenin çökmesi sonucu geçen hafta sonu 3 işçinin hayatını kaybetmesi bir kez daha iş kazaları acı gerçeğini gündeme getirdi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Vahap Tuncer bir ay önce düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de her gün ortalama 176 iş kazasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de iş göremez hale geldiğini söyleyerek, “Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada” belirtmişti.

İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Öztürk de geçen düzenlenen konferansta konuyla ilgili şu verileri ortaya koymuştu: ‘2012 yılında Türkiye’de 74 bin 871 iş kazası yaşandı. İş kazalarında bin 700 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 36 kişi iş kazası sonucu, 2 bin 73 kişi de mesleki hastalığı sonucu iş göremez hale geldi’

TÜİK verilerine göre son 1 yılda çalışanların yüzde 2,3’ü bir iş kazası geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Türkiye  genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3’ü bir iş kazası geçirdi. Sektörel olarak;  madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı yüzde10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 5,2 iken, inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, istihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan yüzde 2,1’i, son 12 ay içinde çalıştığı/geçmişte çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirdi.

İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların yüzde 24,9’unun “sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları”na, yüzde 20’sinin ise “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”na maruz kaldığı belirlenmiştir. İşe bağlı sağlık sorununun en yüksek olduğu meslek grubu yüzde  3.2 ile “sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar” olduğu belirtilirken bunu yüzde 2,8 ile “tesis ve makine operatörleri ve montajcılar” grubunun izlediği belirtildi.

İstihdam edilenlerden yüzde 17,1’i kaza riskine maruz kaldı

Verilere göre istihdam edilenlerden yüzde 7,1‘i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtirken, bu oran erkeklerde yüzde 7,9, kadınlarda ise yüzde 5,2 oldu. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden “kaza riski”ne maruz kalanların oranı ise yüzde 17,1 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 21,4, kadınlarda ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.