Topçu Kışlası Dahil Tüm Taksim Projeleri İptal Edildi de Haberimiz mi Yok?!

Topçu Kışlası projesi ile ilgili olarak “yürütmeyi durdurma” kararına hükümetten gelen itirazın reddinin ardından, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin “Taksim Yayalaştırma Projesi”nin esastan iptal ettiği ortaya çıktı. Önce Gezi Direnişi’nin patlak verdiği 31 Mayıs 201...

Topçu Kışlası Dahil Tüm Taksim Projeleri İptal Edildi de Haberimiz mi Yok?! (3 Temmuz 2013)

Topçu Kışlası projesi ile ilgili olarak “yürütmeyi durdurma” kararına hükümetten gelen itirazın reddinin ardından, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin “Taksim Yayalaştırma Projesi”nin esastan iptal ettiği ortaya çıktı.

Önce Gezi Direnişi’nin patlak verdiği 31 Mayıs 2013 günü Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması girişimine ilişkin olara “yürütmeyi durdurma” kararı verildi. 2 Temmuz günü ise Kültür Bakanlığı’nın yürütmeyi durdurma kararına yönelik itirazının reddedildiği açıklandı. Bugün (3 Temmuz) ise bu reddin gerekçesinin, hükümetin Taksim projesine ilişkin olarak 6 Haziran’da verilen esastan iptal kararı olduğu açığa çıktı.

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası “Taksim Yayalaştırma Projesi” adı altında yürütülen inşaat projelerine karşı dava açmıştı.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 6 Haziran’da verdiği ancak uzun süre kamuoyuna açıklanmayan bu kararla birlikte şimdiye kadar verilen hukuk mücadelesinin kazanıldığı ortaya çıktı.

Bütün projelere iptal

Uzun süre kamuoyundan saklanan haber, ilginç bir şekilde Zaman Gazetesi tarafından duyuruldu. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni iptal etti. İptal kararı, Topçu Kışlası’nın yeniden inşası ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazını reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin kararında yer aldı. Kararda, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılması ile ilgili projenin dayanağı olan planların 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran’da iptal edildiği belirtildi. Karar, Taksim’de çalışmaları devam eden yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi bütün projeleri kapsıyor.

Son sözü 1. İdare Mahkemesi söyledi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 7 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı inceleme sonucu Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu karara itiraz etti. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti, oyçokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Kararın gerekçesinde ise İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim Meydanı’yla ilgili bütün projeleri iptal ettiği ortaya çıktı. Kararda, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasıyla ilgili projenin dayanağı olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların 1. İdare Mahkemesi’nce 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edildiği belirtildi. Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nın yeniden inşası ile ilgili projenin Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin plan notlarında yer aldığı ifade edilerek, “Projeye dayanak teşkil eden imar planları yargı kararıyla iptal edilen bu davada hukuka uygunluk görülmemiştir.” denildi. Bu karara, mahkeme başkanı tarafından muhalefet şerhi yazıldı.

Sendika.org