Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum?

Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin “Gezi Parkı direnişine katılanların profili” araştırmasının sonuçları yayınlandı. Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı’nın Gezi Direnişi’nin en aktif zamanlarında internet üzerinden ger...

Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum? (25 Haziran 2013)

Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin “Gezi Parkı direnişine katılanların profili” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı’nın Gezi Direnişi’nin en aktif zamanlarında internet üzerinden gerçekleştirdiği “Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum?”adlı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Anket direnişe destek veren kitlenin renklerini ve motivasyonlarını araştırıyor temel olarak. Her ne kadar direnişe katılım evlerin pencerelerinden tencere tava sesleri ile desteklense de bu direnişin tabanının internette olduğu biliniyor, o yüzden de bu anket internet üzerinden gerçekleştirilmiş.

Anket 3.800 kişilik katılıma ulaştığında erişime kapatılmış. Yanıt verenlerin %72’si istanbul’dan. Yanıt verenlerin %76’sı direnişe sokağa çıkarak aktif destek veren kitle.

Protestolara destek verenlerin %40’ı 19-45 yaş, %24’ü 26-30 yaş arasında. Yani yaklaşık %64’ü 19-30 yaş aralığında, genç.

Kitlenin %54’ü daha önce hiçbir eylem için sokağa çıkmamış.Kitlenin %70’i hiçbir siyasi partiye yakın hissetmiyor. Yani protestocuların siyasi profiline dair spekülasyonlar asılsız. Kendini bir siyasi partiye yakın hisseden %15 ve kararsız olan %15 mevcut partilerin beklentileri karşılamadığını işaret ediyor.

Anket soruları kapalı uçlu sorular. Ankette sonuçları ‘kesinlikle katılıyorum’, ‘katılıyorum’, ‘kararsızım’ ve ‘katılmıyorum’ seçenekleri ile belirlendi.

Buna göre protestoculardan kendilerini nitelendirirken ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını verenlerin %81’i özgürlükçü olduğunu savunuyor, %64’ü laik, %54’ü apolitik.

‘AK Parti seçmeniyim’ nitelemesine ‘katılmıyorum’ diyenler %92, ‘muhafazakarım’ nitelemesine ‘katılmıyorum’ diyenler %75.

Hangi gerekçelerin protestocuların direnişe destek vermesinde ne kadar etkili olduğu sorusu soruldu. Kapalı uçlu soruların seçeneklerinin sosyal medya ve kamuoyunda en çok dile getirilen ve önerilen gerekçeler olduğu belirtiliyor. Protestocuların direnişe katılmasına sebep olan seçeneklere ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtı dağılımı:

Başbakanın otoriter tavrının etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %92,

Polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %91,

Demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %91,

Medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %84,

Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %56,

Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar %7.

Ankete katılanlara protestoların sonucunda ne olmasını istedikleri soruldu, soruda yine kamuoyu ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen hedefler ve önerilere yer verildi. Protesto sonucunda istenenler sorusuna yanıt olarak verilen ‘kesinlikle katılıyorum’ seçeneği dağılımında ilk 5:

“Polis şiddeti dursun” %97

“Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin” %96

“Özellikle kamusal alanlarla ilgili kararlar verilirken yerel yönetimler halkın taleplerini dikkate alsın” %94

“Uygulanan polis şiddeti için özür dilensin” %94

“AKP seçmeni olmayanların sesine kulak verilsin %92

Bu çalışmanın bir “keşif araştırması” olduğunun altı çiziliyor ve bulgular sonucunda büyük genellemeler yapılamayacağı özellikle belirtiliyor. Yine de #direngeziparkı protestolarının sebebinin parktaki ağaçlardan daha büyük olduğunu gösterdiği açık ve net. Çıkarılacak sonuçlardan en net olanı direnişçi gençlerin özgürlükleri için bir direniş sergiledikleri, temsilî demokrasi anlayışının onların demokratik taleplerini karşılamada yetersiz kaldığı ve katılımcı demokrasinin yollarının açılmasını istedikleri

Türkiye’de ve dünyada çok sayıda yayın organının yer verdiği bu bulgular Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı’nın belirttiği üzere uzun vadede daha kapsamlı bir akademik çalışmada kullanılacak.

Kitabın orijinal PDF dokümanına buradan ulaşabilirsiniz: http://www.bilgiyay.com/Content/files/DIRENGEZI.pdf

bigumigu.com