Gelir Dağılımında 3 Farklı Türkiye! İşte Gelir Haritası!

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yeni raporu “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” ile Türkiye’nin gelir haritasını çıkardı. “Üç farklı Türkiye” olgusunu ortaya koyan rapora göre, Türkiye’nin 14 şehrinin toplamı İsviçre, Sing...

Gelir Dağılımında 3 Farklı Türkiye! İşte Gelir Haritası! (10 Aralık 2012)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yeni raporu “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” ile Türkiye’nin gelir haritasını çıkardı. “Üç farklı Türkiye” olgusunu ortaya koyan rapora göre, Türkiye’nin 14 şehrinin toplamı İsviçre, Singapur gibi dünya devlerini geride bırakırken; 27 şehri yoksulluk seviyesinde yer alıyor. 40 şehir ise orta gelir düzeyinden çıkamıyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türkiye’nin büyüme performansıyla ilgili bir sorun olan “Orta Gelir Tuzağı” riskinin değerlendirmesini yapan “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” isimli bir rapor yayımladı.

“Ülke ve bölgelerin orta gelir bandında sıkışıp kalması” olarak tanımlanan “Orta Gelir Tuzağı”nın Türkiye açısından değerlendirmesini yapan rapor, “üç farklı Türkiye” olgusunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye’de belirli bir gelir seviyesinde sıkışıp kalan “Orta Gelir Tuzağı riskinde” olan 40 şehir, yoksulluk düzeyinde olan “Orta-Düşük Gelir Grubunda” 27 şehir, dünyanın en büyük ekonomileriyle yarışan sanayileşmiş ve gelişmiş, “Orta Gelir Tuzağı” riski olmayan 14 şehir bulunuyor. Orta Gelir Tuzağı riski olmayan grup, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi hem ulusal hasıla, hem de nüfusun büyük bölümünü barındıran idari, siyasal, ekonomik, ticari, medya ve sanayi güç merkezlerini barındırıyor. Orta Gelir Tuzağı riskinde olan şehirler ise, Artvin’den Çanakkale’ye Türkiye’nin doğusundan batısına kadar birçok farklı bölgeden şehirleri kapsarken, Orta-Düşük Gelir Grubunda olan şehirler, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor.

10 ŞEHİR, DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Raporda, Orta Gelir Tuzağı riski olmayan dört Düzey-2 bölgesi içerisinde yer alan şehirlerden, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova’nın toplam ulusal hasılaya katkısının 376 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu 10 şehrin ekonomisinin; Singapur, Norveç, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden daha büyük bir ekonomik büyüklüğü olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda; altı Düzey-2 bölgesi içerisinde bulunan İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla’nın ulusal hasılaya 2011 yılında 115 milyar dolar, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Adana ve Mersin’in ise 79 milyar dolar katkı yaptığı belirtiliyor.

TÜRKİYE DÜŞÜK-ORTA GELİRDE 50 YIL KALDI, ÇİN 33 YIL FARK ATTI

“Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” raporunda, Türkiye’nin düşük-orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken, bu sürenin Çin’de 17 yıl olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin düşük-orta gelir düzeyine 1955’te ulaştığı ve bu düzeyden yüksek-orta gelir düzeyine 50 yıl sonra, 2005 yılında çıktığına vurgu yapılıyor. Türkiye, Bulgaristan ve Kosta Rika ile birlikte orta gelir düzeyinde en uzun süre kalmış üç ülkeden biri olarak yer alıyor.

“FARKLILAŞTIRILMIŞ KALKINMA REÇETELERİ, 2023 TÜRKİYE VİZYONU İÇİN ELZEMDİR”

Türkiye’nin orta-gelir tuzağı risk haritasını küresel ve ulusal bazda ortaya koyarken, önerilerle “tuzaktan” çıkış yollarını da arayan Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye raporu ile ilgili bir açıklama yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Hızlı gelişen, dünyaya entegre ve rekabetçi bölgelerimiz ve ayrıca yavaş gelişen ve geri kalmış bölgelerimiz için farklılaştırılmış kalkınma reçeteleri, 2023 Türkiye vizyonu için elzemdir. Türkiye’nin üç farklı desenini ortaya koyan bu rapor, Türkiye’yi 2023 vizyonuna ulaştıracak ve ‘tuzaktan’ çıkaracak yolları ortaya koymaktadır” dedi

ORTA GELİR TUZAĞI NEDİR?

Orta Gelir Tuzağı, iktisatçılar tarafından, kişi başına düşen Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) bakımından “2005 yılı uluslararası fiyatlarıyla 17 bin dolara tekabül eden” orta gelir seviyesine gelmiş ülkelerin veya bölgelerin belirli bir gelir bandında sıkışıp kalma, bir diğer deyişle üst gelir seviyesine geçememe durumu olarak tanımlanıyor. (ANKA)