Dijital Reklam Pazarı Raporu

Türkiye’de dijital reklam harcamaları, 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.5 oranında artarak 1 milyar 409 milyon TL’ye ulaştı IAB Türkiye’nin 2014 yılı AdEx-TR dijital Reklam yatırımı verilerine göre, en çok artış gör&...

Dijital Reklam Pazarı Raporu (15 Nisan 2015)

Türkiye’de dijital reklam harcamaları, 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.5 oranında artarak 1 milyar 409 milyon TL’ye ulaştı

IAB Türkiye’nin 2014 yılı AdEx-TR dijital Reklam yatırımı verilerine göre, en çok artış görülen kategoriler yüzde 57.7 ile mobil gösterim reklamları ve yüzde 44.9 ile video reklamları oldu. Arama motoru reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 733 milyon TL’ye ulaşırken, arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama 492 milyon TL’ye, arama motoru görüntülü reklam yatırımları ise 241 milyon TL’ye çıktı.

Gösterimde artış

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 521 milyon TL oldu. Display reklam kategorisinde en büyük artış 353 milyon TL gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımlarında görüldü. Video reklam yatırımları 101 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklam yatırımları 40 milyon TL’ye, gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise 241 milyon TL’ye çıktı.

IAB Türkiye’nin 2014 yılı dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 84 milyon TL’ye ulaştı. Giderek büyüyen e-posta ve Oyun içi reklamlar ise sırasıyla 6 ve 7 milyon TL büyüklüğe erişti.

IAB Türkiye’nin yeni Başkanı Dr. Mahmut Kurşun sektörün geldiği noktayı değerlendirirken şunları söyledi:

“Dijital, pazarın genel ortalamasının 2 katından daha fazla büyüyor”

“PWC Global Entertainment ve Media Outlook raporu 2013-2018 arasında dünya reklam yatırımlarının, yıllık ortalama %4.4 büyüme ile 515 milyar $’dan 640 milyar $’a çıkacağı öngörüyor. İnternet büyüme oranı ise, ortalamanın 2.4 katı olarak, yani %10.7 hesaplanmış. Türkiye’de son 3 yıla ait veriler incelendiğinde aynı katsayı karşımıza çıkıyor. Yani dijital, pazarın genel ortalamasının 2 katından daha fazla bir büyüme seyri izliyor. Bu trendin süreceğini ve mevcut durumda %18-20 olan pazar payının %23-%24’lere kadar çıkacağını tahmin ediyorum.” Kurşun sözlerini, “2015’in seçim yılı olması sektördeki hareketliliği arttıracaktır. Öte yandan T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-18 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planındaki yedi ana eksen içinde yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ile İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret başlıklarının sektörümüz adına olumlu gelişmeleri beraberinde getireceği inancındayım.” diyerek bitirdi.