Arınç: “Sarı Basın Kartı Olmayanlar da Gazeteci Sayılmaktadır”

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin yazılı soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, “Basın kartları, sahibi olan gazetecilere bazı ayrıcal...

Arınç: “Sarı Basın Kartı Olmayanlar da Gazeteci Sayılmaktadır” (30 Temmuz 2013)

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin yazılı soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arınç, “Basın kartları, sahibi olan gazetecilere bazı ayrıcalıklar ve haklar sağlamaktadır. Ancak, basın kartı olmayanların gazeteci sayılmamaları gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin yazılı soru önergesini yanıtlayan Arınç, 31 Mayıs 2013-16 Haziran 2013 tarihleri arasında çeşitli illerde gerçekleşen protesto eylemleri dolayısıyla, polis şiddetine maruz kaldığı ya da yaralandığı gerekçesiyle Bakanlık veya bağlı kuruluş olan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne yapılmış herhangi bir başvuru bulunmadığını kaydetti.

Mesleğin doğası gereği, basın mensuplarının görevlerini ifa ederken birtakım zorluklar ve arzu edilmeyen olumsuzluklar yaşayabilecekleri gerçeğinden hareketle, gazetecilerin karşılaşabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya ve basın yayın organları ile mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli hukuki düzenlemeler yapıldığını ifade eden Arınç, “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” hükmüyle, basın özgürlüğünün Anayasal güvence altına alındığını bildirdi.

Arınç, basın özgürlüğü konusunda AB normlarına ve gelişmiş demokratik ülkelerin standartlarına ulaşılabilmesi amacıyla kanun çıkarıldığını anımsattı.

Basın Kanunu’nda, “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” denildiğini belirten Arınç, bu metnin gazetecilik mesleğine geniş güvenceler getirdiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Arınç, ilgili kanun uyarınca, gazetecilere fiili hizmet zammından (yıpranma payı) yararlanma imkanı tanındığını kaydetti.

Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı basın yayın organları ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldığının, mülki idare amirleri başta olmak üzere emniyet ve asayişten sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde gazetecilerin can ve mal güvenliklerinin korunması noktasında gereken tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Arınç, “Basın kartları, sahibi olan gazetecilere bazı ayrıcalıklar ve haklar sağlamaktadır. Ancak, basın kartı olmayanların gazeteci sayılmamaları gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

CNN Türk