Yeni Dijital Pazarlama Trendleri

Yazan: Kamil Eryazar Hayatın ağlara ve ekranlara kaydığı, mobil yaşandığı, sosyal medya çağında pazarlama trendleri nasıl değişti?.. Bugünden itibaren pazarlama, dijital ve sosyal medya sektöründe çalışan herkese yararlı olacağını düşündüğümüz beş bölümlük bir mak...

Yeni Dijital Pazarlama Trendleri (26 Kasım 2012)

Yazan: Kamil Eryazar

Hayatın ağlara ve ekranlara kaydığı, mobil yaşandığı, sosyal medya çağında pazarlama trendleri nasıl değişti?..

Bugünden itibaren pazarlama, dijital ve sosyal medya sektöründe çalışan herkese yararlı olacağını düşündüğümüz beş bölümlük bir makaleyi yayınlamaya başlıyoruz. Yeni başlayanlar için bir el kitabı, profesyoneller için ise rehber işlevi göreceğini düşünüyoruz.

GİRİŞ

Aynı zamanda dijital bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. Yüzyıl’ın başlarında pazarlama dünyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Arzın talepten fazla olduğu, piyasadaki ürün ve hizmetlerin giderek birbirine benzedikleri yıllarda, ürün performansına bağlı farklılaştırma daha da zor hale gelmiştir. Böylece şirketlerin maddi varlıklarından çok entelektüel bilgi-birikim-deneyim varlıklarıyla öne geçtikleri yeni bir global pazar ve rekabet düzeni yaşanmaya başlamıştır.

Aldıkları ürün ya da hizmetten ‘hemen şimdi’ bir değer elde ederek, gereksinmelerini karşılamayı, sorunlarını çözmeyi bekleyen müşterileri tatmin edebilmek oldukça zorlaşmıştır. Sadık müşteriler yaratıp, onların çözüm ortağı olabilmek için, yenilikçilik ve yaratıcılık ile yapılandırılmış vizyon yönetimine koşut yeni pazarlama stratejileri oluşturmak gerekmiştir.

Hedef kitle, potansiyel ve sürekli müşteriler, pazarlama sürecinin içerisine kişisel olarak alınabildikleri ve doğrudan etkilenebildikleri ölçüde, pazarlama hedeflerine ulaşmanın mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

Marka Bilinirliği İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Bu yeni pazarlama stratejilerinde en önemli unsurlar, sürdürülebilir yenilikçilik, yaratıcılık ve dinamik bir hızla marka bilinirliğinin arttırılması olmuştur. Bunun için de, dijital çağın yeni medya kanalları internet ve mobil teknolojiler yaygın ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Gelişen teknoloji, insanların bilgiyle etkileşimini de değiştirmeye başlamıştır. Bilgi artık birçok kanal tarafından beslenen ve çok hızlı işlenen devingen bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla yaşamın içerisinde bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma alışkanlıkları da farklılaşma göstermektedir.

Hayat Ağlara ve Ekranlara Kaydı!
Multimedya, navigasyon ve 3G özellikli akıllı cep telefonları, mp3 çalarlar, notebook ve tablet kişisel bilgisayarlar, mini mobil mediaplayer’lar, PDA kişisel dijital asistanlar çoktan günlük yaşamın vazgeçilmez birer parçası oldular. Yani dört bir yanımız çeşitli ağlara bağlı veri ekranlarıyla sarılmış duruma geldi.

Diğer bir yandan da, özellikle internet, insanları kitlesel ve kişisel iletişime geçirmek için durmadan yeni yöntem ve araçlar sunuyordu. Kişiler Google, vb. arama motorları aracılığıyla, aradıkları bilgiye anında ulaşabiliyorlardı.

İnsanlar Facebook, Twitter, Linkedln, FriendFeed, MySpace, Foursquare kullanarak yeni ve farklı yollarla sosyalleşirken, Flickr, Youtube, Pinterest ve SlideShare gibi sitelerde yaratıcılıklarını, Amazon ve Netflix’te filmler ve kitaplar üzerine düşüncelerini paylaşıyorlar.

Skype, MSN ve Gtalk, ‘Google Video and voice plug-in’ sayesinde yazıyla, sesle ya da görüntülü iletişim kuruyorlar. Sayıları gittikçe artan online oyunlar ile çok büyük kalabalıklar bir araya gelebiliyordu.

Sosyal Medya Çağı Başladı
İnternet dünyasındaki Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde var olmamak, bu tip oluşumlar içerisinde yer almayı reddetmek; gizlilik haklarını kullanmak değil de, düpedüz anti-sosyallik olarak görülmeye başlandı.

21. Yüzyılın ilk 12 yılında, genç tüketiciler yaşadıkları ‘online yaşam’dan başka bir şey gör(e)mez duruma geldiler. Onlar için sosyalleşmenin / toplumsal yaşamın anlamı değişmeye başladı. İnternet, cep telefonu gibi iletişim araçları -adı üstünde- birbirleriyle iletişim kurarken ve etkileşime geçerken amaç değil artık araç görevini üstleniyorlardı.

Sosyal paylaşım ağlarının genel olarak tüketiciler, özellikle de genç segment üzerindeki etkisi her geçen gün daha da artmaya başladı.

Zamana karşı yarışan tüketicilerin sürekli hareket halinde oldukları bir dünyada, onlara daha yakın olabilmenin en önemli yöntemlerinden biri olarak RSS iletileri yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.

Özellikle yöneticiler ve üniversite öğrencileri için işlevsel akıllı cep telefonları neredeyse birer toplumsal yaşam bağı konumuna geldi. Bu kişisel mini-multimedya araçlarını, salt işlerine ve arkadaşlarına hızlı-kesintisiz ulaşabilmek için değil; aynı zamanda her an her şeyden haberdar olmak ve bunları birer diyalog, toplumsal paylaşım aracı olarak da kullanmaya başladılar.

Yarın: Dijital Pazarlama Arenasında İnternet ve Dijital Medyanın Avantajları