Türkiye’nin yıllık e-ticaret hacmi 24.7 milyar liraya çıktı

Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık hacmi, 2014 yılına göre yüzde 31’lik bir artışla 2015 yılında 24.7 milyar liraya yükseldi Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Türkiye'de e-ticaret pazarını tanımlayan ve ulus...

Türkiye’nin yıllık e-ticaret hacmi 24.7 milyar liraya çıktı (4 Haziran 2016)

Türkiye'de e-ticaret sektörünün yıllık hacmi, 2014 yılına göre yüzde 31’lik bir artışla 2015 yılında 24.7 milyar liraya yükseldi

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Türkiye'de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı.

Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, Bankalar Arası Kart Merkezi –BKM CEO'su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, e-Ticaret’in ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde de çok sayıda sektöre dinamizm kazandıracağını belirterek şunları söyledi:

“E-Ticaret aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak bir alt sektör. E-ticaretin hem yurt içi hem de ihracat açısından potansiyeli göz önüne alındığında, bu sektörün geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır. E-Ticaretin farklı sektörlere olan etkisi, dezavantajlı kesimlere sağlayacağı fayda, işgücü ve istihdama katkısı, ticaretin genel işleyişine etkisi, toplam ticareti artırması gibi faydaları nedeniyle hem dokuzuncu kalkınma planında, hem de bilgi toplumu stratejisi içinde bu konuya kapsamlı olarak yer verildi. Türkiye'nin iç pazarının büyüklüğü ve genç nüfusunun yüksekliği , artan kişi başına tüketim harcamaları, Türkiye'yi elektronik ticaret konusunda yatırım yapılacak ülkeler arasına sokuyor.. Bu yatırımların sürdürülebilir olmasının ve artan oranda devam etmesinin en önemli önkoşulunun, öngörülebilir ve açık bir regülasyon ortamı oluşturmaktan geçtiği de bir gerçek. E-Ticaretin gelişimi için özellikle sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç var.”

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş da, Türkiye e-ticaret pazarında hızlı büyümeye karşın, e-ticaretin toplam perakende pazarına oranının sadece yüzde 2 olduğunu vurgulayarak bu alanda gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

TÜBİSAD Türkiye'de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2015 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları:

Toplam Pazar: 24.7 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 31)

Tatil-Seyahat: 8.9 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 31)

Sadece Online Perakende: 8.5 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 32)

Çok Kanallı Perakende: 4.8 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 33)

Online Pazaryeri: 3.8 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 40)

Online Bahis: 2.5 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 22)

Online Çok Kategorili: 2.2 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 28)

Online Özel Alışveriş: 1.8 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 27)

Online Dikey: 0.7 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 17)

Çok Kanallı – Elektronik: 1.8 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 35)

Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 0.8 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 25)

Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0.5 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 34)

Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0.3 Milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 27)

Çok Kanallı – Diğer: 1.3 milyar lira (Yıllık büyüme yüzde 36)

e-Ticaretin toplam perakende içindeki payı:

Türkiye: Yüzde 2.0

Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: Yüzde 7.1

Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: Yüzde 5.1

2015 DÜNYA E-TİCARET SIRALAMASI

DÜNYADA E-TİCARETİN YAKIN GELECEĞİ