Pazarlamada ZMOT Dönemi

Yazan: Kamil Eryazar Her Şey Değişti! Bu yılların iletişim teknolojisi trendleri, internette web 3.0 ve IPTV, mobilde ise 4G ve tablet bilgisayarlardır. Yani her geçen gün daha hızlı ve hareketli (mobilize) bir yaşama geçiyoruz. Geçen yıllarda, internet ve dijital iletişim teknolojis...

Pazarlamada ZMOT Dönemi (28 Kasım 2012)

Yazan: Kamil Eryazar

Her Şey Değişti!

Bu yılların iletişim teknolojisi trendleri, internette web 3.0 ve IPTV, mobilde ise 4G ve tablet bilgisayarlardır. Yani her geçen gün daha hızlı ve hareketli (mobilize) bir yaşama geçiyoruz.

Geçen yıllarda, internet ve dijital iletişim teknolojisindeki gelişmeler, pazarlamada tüm taşları yerlerinden oynatmış, bilinen yöntem ve araçlar büyük ölçüde değişmiştir.

Tüketici, pazar, pazarlama, medya, reklam… Her şey değişmiştir!

Önümüzdeki yıllarda bu değişim sürecinin dinamiği çok daha hızlı yaşanacaktır. Gelecek yıllar ise erişim ya da yakınsama yılları olarak tarihe geçecektir.

Bu değişime uyum sağlayanlar, en hızlı ayak uyduranlar pazarda kalacak ve yükseleceklerdir.

İşte bu değişen yeni piyasa koşullarında, firma ya da markanın başarısı için, farklı pazarlama iletişimi çözüm ve uygulamalarına gereksinim duyulacaktır. Yeni açılımlar, farklı vizyonlar, bakış açıları gerekecektir.

Pazarlama ve reklam enstrümanları o kadar çoğaldılar ki… Konvansiyonel medya döneminde oda orkestrası yönetirken, şimdi koskoca bir senfoni orkestrasını yönetmek gerekiyor…

Hedef kitle ve müşterilere özel, onların gereksinme, ilgi-beğeni, davranış ve tercihlerine uygun, etkin ve etkileşimli, ilişkisel, sürekli yeni “değerler”, yeni “yararlar” yaratılıp, sunulması gerekiyor.

Pazarlamada ZMOT Dönemi

Teknoloji ve arama motoru devi Google’ın, geleneksel First Moment Of Truth pazarlama modelini günümüz karar verme/satın alma gerçeklerine uyarlayarak geliştirdiği ZMOT modeli, dijital pazarlamanın yeni dönemine damgasını vurmuştur.

Dijital pazarlama döneminden önceki teoriye göre, reklam mesajıyla karşılaşıldığında potansiyel bir gereksinme tetikleniyor, ikinci aşamada satış noktasına gidiliyor ve raftaki ürünle karşılaşılıyor ve eğer ikna olunmuşsa da satın alınıyordu. Daha sonra da eve gidip kullanılıyor ve reklamdaki vaat doğru mu diye bakılıyordu. Burada, ilk aşama uyaran, ikinci aşama raf ve üçüncü aşama ise deneyimdi.

Günümüz dijital pazarlama döneminde artık bu “karar anı” teorisi de değişmiş, FMOT, ZMOT’a (Zero Moment of Truth) a dönüşmüştür. Artık reklamı gördüğümüz andan itibaren gereksinmemizi gidermek için ilk girişimimiz internette araştırmak oluyor. Ürünü / markayı internetteki bloglar, forumlar ve sosyal ağlardan araştırıp, fiyat karşılaştırması ve ürün değerlendirmesi yaptıktan sonra satın alıp/almamaya karar veriyoruz. Ürünü kullanan diğer kişilerin yorumlarını okuyoruz.  İkna olduk ve satın aldık, kullandık diyelim, ürünle ilgili fikrimiz olumsuzsa bunu yine internette paylaşıyoruz ve başka birinin “raf” aşamasını yok edebiliyoruz ya da tam tersi “ben aldım kullandım, tavsiye ederim” diye başkalarına da öneriyoruz.

Yarın: Sibernetik Entegre Pazarlama Devrimi