“Kömür can alır!”

Greenpeace eylemcileri bugün, Manisa’nın Soma ilçesinde bir sıcak hava balonu ile kömürlü termik santrallerin sağlık, çevre ve iklim üstündeki etkisine dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Balon, Soma Kömürlü Termi...

“Kömür can alır!” (12 Ocak 2016)

Greenpeace eylemcileri bugün, Manisa’nın Soma ilçesinde bir sıcak hava balonu ile kömürlü termik santrallerin sağlık, çevre ve iklim üstündeki etkisine dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

Balon, Soma Kömürlü Termik Santrali ve Kolin Şirketler Grubu’nun geçen yıl kömürlü termik santral projesi için 6 bin ağacı kestiği zeytinlik alan üzerinde uçtu. Greenpeace eylemcilerinin uçurduğu sıcak hava balonunun üstünde bulunan 100 m² lik “Kömür Can Alır” pankartı bütün Soma ilçesinden görüldü. Eylemi desteklemek için Soma Termik Santrali’nin yanındaki zeytinlik arazide buluşan insanlar Greenpeace eylemcileri ile birlikte “Kömürü Değil Yaşamı Seç” pankartı açtı.

Dünya kömürden vazgeçiyor

Dünyada kömüre dayalı enerji üretimine karşı verilen mücadelenin bir sonucu olarak kömürden çıkış politikaları konusunda çok önemli yol kat edildi. Türkiye, kömür projeleri ile Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın 4. büyük kömür tehdidi. Yaşamı tehlikeye atan kömürlü termik santraller iklim değişikliği, hava kirliliği, çevre tahribatları ve olumsuz sağlık etkilerinin baş sorumlusu. Geçtiğimiz ay COP21 Paris Zirvesi’nde kabul edilen Paris Anlaşması iklim değişikliğini 1.5 °C derecede tutma hedefine ulaşmak için devletlerin kömür projelerine karşı somut politikalar üretmesini öngörüyor.

Türkiye kömürde ısrar ediyor

Türkiye’de kömür, enerji üretiminde yüzde 29’luk bir paya sahip. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edilen enerji stratejisi kömürü teşvik etmeye devam ediyor. Çevreyi kirleten, sağlığı bozan ve iklimi değiştiren mevcut 20 santralin yanı sıra planlanan 80 santralle birlikte proje sayısının her geçen gün artışı Türkiye için umut verici değil. Yaşamı tehdit eden kömür politikası bir an önce terk edilmeli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başta Soma’da yapılması planlanan Kolin Termik Santrali olmak üzere tüm yeni santral başvurularını reddetmeli. Etkin enerji verimliliği politikaları ve yenilenebilir enerji üretiminin önündeki engellerin kaldırılması yönünde derhal etkili politikalar hayata geçirilmeli.

Kömürlü termik santraller hasta ediyor

Kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği, akciğeri ve solunum yollarını etkileyerek; akciğer kanseri, mesane kanseri, felç, iskemik kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım gibi hastalıklara neden olurken; çocukların da solunum yolları enfeksiyonu geçirmesine ve akciğer gelişimlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, çevresel hava kirliliği 2012 yılında 3,7 milyon kişinin erken ölümüne neden oldu. Türkiye’de pek çok bölgenin yanı sıra, Soma’da da Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli limitler olarak ilan ettiği değerlerin çok üstünde parçacık madde kirliliği mevcut. Bölgede pek çok evde, solunum cihazı ile yaşayan çocuklar var. Aktif olan Soma Termik Santrali, hali hazırda ciddi sağlık sorunları ve erken ölümlere neden olurken, ilçeye yeni bir kömürlü termik santral kurulmasının burada nefes almayı daha da güçleştireceği ve yeni hastalıklara neden olacağı aşikar.

Temiz ve yenilebilir enerji mümkün

Güneş enerjisi potansiyeli açısından Avrupa’da ikinci sırada olan Türkiye, buna rağmen güneş enerjisinden en az faydalanan ülkelerden biri konumunda. Kömüre dayalı enerji üretimi teşvik edilirken enerji verimliliği rafa kaldırılıyor ve yenilenebilir enerji üretiminde yasal ve politik engeller ile karşılaşılıyor. 2030 yılına kadar mevcut izlenen yol yerine, Greenpeace’in önerdiği Enerji [D]evrimi adımları uygulanırsa 98.300 kişi yenilenebilir enerji sektöründe daha iyi şartlarda çalışıyor olacak, elektrik maliyeti mevcut izlenen yoldan daha uygun seviyelere inecek ve havaya 205 milyon ton daha az karbondioksit salımı olacak.

Kaynak: Greenpeace Türkiye