Kârlar Katlanıyor ama Ücretler Yerinde Sayıyor!

2008 küresel krizi sonrasında düşen kârlar yeniden toparlanıp artmaya başlamasına karşın çalışanların ücretleri arttırılmıyor. Türkiye’de 6 yıldır ücretler yerinde sayıyor. Kalkınma Bakanlığı’nın reel sanayi birim endeksinin 2007 yılı baz alınarak yapılan hesa...

Kârlar Katlanıyor ama Ücretler Yerinde Sayıyor! (27 Ağustos 2014)

2008 küresel krizi sonrasında düşen kârlar yeniden toparlanıp artmaya başlamasına karşın çalışanların ücretleri arttırılmıyor. Türkiye’de 6 yıldır ücretler yerinde sayıyor.

Kalkınma Bakanlığı’nın reel sanayi birim endeksinin 2007 yılı baz alınarak yapılan hesaplamasına göre ücretler 2013 sonunda kriz öncesinde göre sadece yüzde 1 artış gösterdi. Reel ücretler, son 6 yılda yatay seyrederken, yıllık ortalama yüzde 1 azaldı.

Wall Street Journal’den Kerim Karakaya’nın haberine göre, kârlılık sanayi şirketlerinde artmaya devam ediyor. İSO 500 şirketlerinin 2013 sonu itibariyle kârları reel olarak kriz öncesine göre yüzde 13,8 artış gösterdi. Küresel krizin etkisiyle 2008 ve 2009’da sert düşen sanayi kârları 2010’dan itibaren hızla toparlanma gösterdi.

Krizden en az etkilenen ve kârlılığını en çok artıran sektörlerden biri ise bankacılık sektörü oldu. 2008’de hafif gerileyen kârlar bu tarihten itibaren rekor kâr artışları ile toparlandı. 2013 sonu itibariyle bankacılık sektörünün reel kâr artışı kriz öncesine göre yüzde 62’ye yaklaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyfettin Gürsel, işgücünün pazarlık gücünün oldukça zayıf olduğunu bunun da 3 faktörden etkilendiğini belirterek şöyle konuştu: “Birincisi, işsizlik krizin en kötü dönemine göre toparlansa da hala çok yüksek. İkincisi işgücü verimliliği sıfır. Büyüme ve kârlılık artışı işgücü verimlilik artışından kaynaklanmıyor. Sendikalar zaten zayıf. Bu 3 faktör işgücünün pazarlık gücünü zayıflatıyor. Bu nedenle ücretlerin artmıyor olması beni şaşırtmıyor.”

TÜİK verilerine göre Mayıs ayı itibariyle işsizlik yüzde 9,5 (mevsimsellikten arındırılmış) düzeyinde bulunuyor. Tarımdışı işsizlik oranı ise Mayıs’ta yüzde 11,5 düzeyine çıktı. Ekonomistler, yılın ikinci çeyreğindeki ekonomik yavaşlamaya paralel olarak istihdamın azalmaya ve işsizliğin artmaya başladığını belirtiyor.

Kriz nedeniyle işsizlik 2009 Nisan ayında yüzde 15’e çıkmıştı.

Kaynak: Wall Street Journal / TR