Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’nın dördüncüsü, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 16-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek İtibar yönetimi dünyada süregelen k...

Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı (12 Mart 2016)

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’nın dördüncüsü, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 16-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek

İtibar yönetimi dünyada süregelen kriz ve risk ikliminde kurumlar açısından her geçen gün daha kritik bir konum almaya başlıyor. Risk toplumu ve farklı coğrafyalarda farklı zaman dilimlerinde meydana gelen krizler marka açısından itibar yönetimini daha da kritik başlık hale getirirken, siyasal, ekolojik, ekonomik gelişmeler ışığında marka ve itibar kavramları yeni katmanlarıyla karşımıza çıkıyor.

Marka değerinden bahsetmek için kurumsal itibardan bahsetmek zorunludur. Zira markaya dair algı kurumsal itibar yönetimindeki doğru ve yanlışlardan bire bir etkilenmektedir. Doğru bir itibar yönetimi, marka değeri başta olmak üzere ürün ve hizmetlerin mübadele değerlerini gösteren birçok bileşenin esas belirleyicisi konumundadır.

Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’nda, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyası bir araya gelecek.

16-17 Mart tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleşkesinde gerçekleştirilecek konferansta, profesyoneller tarafından aşağıdaki başlıklarla ilgili sunumlar yapılacak:

İtibar: Kuramsal Yaklaşımlar

İtibar Yönetimi ve Marka İletişimi

İtibar Yönetimi ve İnsan Kaynakları

İtibar Yönetimi, Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İtibar Yönetimi, Marka ve İş Etiği

Markalar ve Online İtibar Yönetimi

Marka Yönetimi ve İtibar Yönetimi Stratejileri

İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi

İtibar ve Marka Araştırmaları

Markalar ve Risk Yönetimi

Markalar ve Sivil Toplum İlişkisi

Yeni Medyanın Marka ve İtibar Üzerindeki Rolü