En İnovatif Ekonomiler

KAMİL ERYAZAR Bloomberg tarafından yayınlanan İnovatif Ekonomiler 2016 Endeksi’nde dünyanın en yenilikçi ülkeleri açıklandı AR-GE’ye verilen önem, yüksek teknoloji üretimi ve kullanımı, her alanda yeni yaratıcı fikirlerin teşviki, yü...

En İnovatif Ekonomiler (22 Ocak 2016)

KAMİL ERYAZAR

Bloomberg tarafından yayınlanan İnovatif Ekonomiler 2016 Endeksi’nde dünyanın en yenilikçi ülkeleri açıklandı

AR-GE’ye verilen önem, yüksek teknoloji üretimi ve kullanımı, her alanda yeni yaratıcı fikirlerin teşviki, yüksek verimlilik artışı, yükseköğretim kalitesi gibi verilerle belirlenen derecelendirmede Güney Kore, Almanya, İsveç, Japonya ve İsviçre ilk beş sırada yer aldılar.

İnovasyon Ekosisteminin Önemi

İnovatif Ekonomiler Endeksi’nde ilk sıralarda yer alan ülkeler inovasyonun, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah ve artan iş olanakları anlamına geldiğinin bilincindeler. Dolayısıyla inovasyon için gereken ortamın oluşturulmasını da birinci öncelik olarak kabul ediyorlar. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını getiriyor. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanıyor. ‘ulusal inovasyon sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir motivasyon sistemini oluşturuyor.

Güney Kore Mucizesi

1953’te savaştan çıktığında açlıkla, yoksullukla boğuşan Güney Kore sadece 63 yıl sonra bugün dünyanın 11. büyük ekonomisi durumuna geldi. Güney Kore bugün 50 milyonluk nüfusla, 1 trilyon dolardan fazla bir ekonomi, kişi başına 30 bin dolar gelir, (satın alma gücü paritesine göre), yüzde 3,5 işsizlik. Özel sektör liderliğinde, dünyada en yüksek ARGE'ye harcama oranına sahip ülkelerden biri.  Samsung, Kia, LG, Hyundai gibi dünya çapındaki markalarının sahibi.

Güney Kore’nin tüm bu başarısı inovasyona verdiği önemden kaynaklanıyor. Ülkede devlet, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle takip ve taklit odaklı ekonomiden yaratıcılık odaklı ekonomiye geçmeyi hedefleyerek tüm inovatif girişimleri destekliyor. OECD tarafından 2010 yılında yayınlanan bir raporda da Güney Kore en iyi inovasyon ekosistemine sahip ülke olarak açıklanmıştı.

Güney Kore’de Ar-Ge harcamalarının ekonomideki payı yüzde 3 gibi oldukça yüksek bir rakamı oluşturuyor. Ar-Ge çalışmalarının yarısından çoğunda teorikten daha çok uygulamalı, ürünlere ve finansal sonuçlara daha hızlı dönüşebilecek alanlara odaklanılıyor. Ar-Ge projeleri özel sektör ve üniversitelerin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda dünyadaki internet odaklı pek çok yeni-yaratıcı bilişim teknolojisi fikrinin filizlendiği ve start-up’ların merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi'ne ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD listede ancak 8’inci sırada yer alıyor.

Türkiye ise 50 ülke arasında ancak 36’ıncı sırada yer alabildi. Türkiye teknoloji tasarımı-üretimi ve ihracatında dünyada son sıralarda yer alıyor.