DÜNYA YAZILIM ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLANDI

Dünya Yazılım Özgürlüğü Günü Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Özgür yazılım gönüllülerinin katıldığı kutlamalarda “özgür yazılım” ve “yazılım özgürlüğü” kavramlarının önemine dikkat çekildi. Yazılım Özgürlüğü G...

DÜNYA YAZILIM ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLANDI (23 Eylül 2012)

Dünya Yazılım Özgürlüğü Günü Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Özgür yazılım gönüllülerinin katıldığı kutlamalarda “özgür yazılım” ve “yazılım özgürlüğü” kavramlarının önemine dikkat çekildi.

Yazılım Özgürlüğü Günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Özgür Yazılım üzerine konuşmaların ve paylaşımların yapıldığı etkinliklerde, etkinliğin Türkiye çağrıcılarının ortak beyanı olan Dünya Yazılım Özgürlüğü Günü bildirisi paylaşıldı. “Daha Özgür ve verimli bir yaşam için Özgür Yazılım!” sloganıyla hazırlanan bildiride şunlar dile getirildi:

“Yaşamımız her gün teknoloji, akıllı cihazlar ve bunları çalıştıran yazılımlar nedeniyle her gün gelişmekte, kolaylaşmakta ve zenginleşmektedir. Yazılım, bilişimi; bilişim, bilim ve teknoloji ise insanlığı bilgi toplumuna götürmektedir. Bir başka deyişle, yazılım ülkelerin gelişme yarışında stratejik bir önem kazanmıştır. Biz özgür yazılım gönüllüsü birey ve kuruluşlar, tüm dünyada Eylül’de 3. cumartesiyi “Dünya Yazılım Özgürlüğü Günü” olarak kutluyoruz. Bu yıl, 15 Eylül’de Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de çeşitli etkinlikler yapıyoruz.

Hayatımızın ulaşımdan savunmaya, üretimden dağıtıma, eğitimden sağlığa, ticaretten kamu yönetimine, iletişimden eğlenceye tüm boyutlarını düzenleyen akıllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeni yazılımdır. Özgür yazılımlar, kaynak kodları herkesin incelemesine, kullanımına ve dağıtımına açık, kullanıcıya sınırsız özgürlük veren yazılımlardır. Özgür yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir. Özgür yazılım dünyası, farklı bir yazılım üretme biçimi, farklı iş modelleri sunmaktadır. Tüm dünyaya yayılmış kullanıcı ve uzmanlarca imece yöntemi ile geliştirilen özgür yazılımlar, insanlığın ortak malıdır.

Özgür yazılımlar, gömülü sistemlerden, süper bilgisayarlara, ev kullanıcılarından bankalara, kamu kurumlarından üniversitelere, tüm kurum ve bireylerin rahatça kullanabileceği, gereksinimlere göre basitleştirilebilen, sağlamlaştırılabilen, güçlendirilebilen yazılımlardır. Özgür yazılımlar, her alanda çözümler sunarak, yazılım tekellerine karşı tüketiciye seçenekler sunmaktadır. Pek çok ülke, kamu kurumlarında özgür yazılımlarının kullanımını benimsemiş ve bilgi toplumu stratejilerin bir parçası yapmışlardır. Ülkeler, güvenlik, tasarruf, istihdam ve rekabet avantajı için özgür yazılımları kullanmaktadır. Dünya üzerindeki hemen her ülke ve pek çok kurum kendi gereksinimlerine göre bir Linux dağıtımı geliştirmektedir. Ülkemizde de gönüllülerce çeşitli dağıtımlar üretilmiş ve TÜBİTAK’ın girişimi ile Pardus hazırlanmıştır. Bir özgür yazılım eko sistemi kurulmaya başlanmış, yeni özgür yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmekte, yerli özgür yazılım firmaları kurulmaktadır.

Özgür yazılım felsefesinin paylaşımcı yapısı başka alanlarda yankı bulmuştur. İnsanlık açık ders malzemeleri, açık erişim, açık patentler, açık donanım gibi yaklaşımlarla dünyanın daha yaşanır bir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

Bugün İnternet büyük ölçüde özgür yazılımların üzerinde çalışmaktadır. Dünyada 300 binin üzerinde özgür yazılım projesi vardı. Kanımızca, özgür yazılımların, kapalı kaynak kodlu yazılımlarla yetenek ve performansta yarışacak konumdadır. Özgür yazılımlara rekabet ortamı sağlanmasını ve kamu ihalelerinde eşit şans verilmesini istiyoruz. Kamudaki uygulamaların platform bağımsız olması gerekir. Başta temel bilişim eğitimi olmak üzere, her kademe eğitimin marka bağımlılığı yaratmayacak, kullanıcıyı tüm alternatif platform ve ürünlerde çalışabilme yeteneğini kazandıracak, ürünlere değil kavramlara ağırlık vermesini istiyoruz.

Özgür yazılımlarının ülkemizin kalkınması, bilgi toplumuna dönüşmesinde önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkede herkesin özgür yazılımlarla tanışmasını öneririz. Gençlerimize özgür yazılım ailesi ile tanışmasını, kendini geliştirmesini, kendine özgür yazılım temelli iş kurmanın yollarını araştırmasını önermek isteriz. Üniversitelerimizi, açık erişim, açık ders malzemeleri ve benzeri gelişmelere destek olmaya çağırıyoruz. İster kişisel bir kullanıcı, ister küçük ölçekli bir işletme, ister büyük ölçekli bir kamu veya özel kuruluşun yöneticisi olun, özgür yazılım alternatifini, maliyet ve verimlilik açısından değerlendirmeden karar vermeyin!

Ülkemizin geleceğinde bilişim önemli rol oynayacaktır. Özgür yazılımlar çoğu sektör ve bireyler için, Türkiye’nin üretmesi ve gelişmesi için, en etkin ve verimli seçenektir.”

Özgür web günleri etkinliğine çağrı
İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de gerçekleştirilen etkinliklerde ayrıca Linux Kullanıcıları Derneği’nin her sene düzenlediği ve bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Özgür Web Günleri etkinliğinin duyurusu da yapıldı.

(soL- Haber Merkezi)