Türk İnsanının Yaşama Bakış Açısı ve Yaşlılık Profilleri Araştırması

Pfizer Türkiye, ‘Sen Çok Yaşa’ projesi kapsamında Nielsen Pazar Araştırma Grubu ile birlikte “Türkiye’nin Yaşama Bakışı” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, yaşlılık, sağlıklı yaşlanma, yaşlılık atlası ve yaşlanmaya bakış açısı konul...

Türk İnsanının Yaşama Bakış Açısı ve Yaşlılık Profilleri Araştırması (2 Ağustos 2013)

Pfizer Türkiye, ‘Sen Çok Yaşa’ projesi kapsamında Nielsen Pazar Araştırma Grubu ile birlikte “Türkiye’nin Yaşama Bakışı” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, yaşlılık, sağlıklı yaşlanma, yaşlılık atlası ve yaşlanmaya bakış açısı konularını içeriyor.

Sağlıklı ve mutlu yaşamayı konu alan “Sen Çok Yaşa” projesi hayata geçirildi. Yaşlanma algısını, yaşlılıktan beklentileri ve yaşlılıkla ilgili endişeleri belirleyen araştırma Türkiye’nin 4 farklı yaşlılık tarzını ortaya çıkardı.

Türk insanının yaşlılık algısına dair gerçekleri “Türkiye’nin Yaşama Bakışı” araştırmasıyla ortaya çıktı. Pfizer Türkiye’nin Nielsen Pazar Araştırma Grubu ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ülkemizde yaşlılığın 65 yaşında başladığı düşünülüyor. Daha genç yaş grubunda mutlu aile kurmak, orta yaşta çocukların geleceği, 50 yaş üstünde ise huzur önem kazanıyor. Her 2 kişiden biri, yaşlandığında hayatında bir değişiklik olmayacağını düşünürken; halkın yüzde 70’i kendini olduğu yaşta hissediyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuca göre ise 5 kişiden 1′ i kendini olduğundan daha genç görüyor.

1080 KİŞİ KATILDI

30 – 60 yaş arasındaki 532 kadın ile 548 erkekten oluşan toplam 1080 kişinin katıldığı ankete göre Türkiye’de 4 ideal yaşlılık tarzı bulunuyor. Bunlar “Dinçler”, “Rasyoneller”, “Geleneksel Spritüeller” ve “Aile Büyükleri” olarak sıralanıyor.

İŞTE TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI GRUPLARI

DİNÇLER: “Her zaman bakımlı olacağım”

“Dinç” grubu yüzde 38’lik pay ile en büyük kesimi oluşturuyor. Bu gruba girenler 42 yaş ortalamasına sahip olup yaşlılıklarında da şu anki yaşam tarzlarını korumak istiyorlar. Bu kişiler aile ve arkadaşlarıyla evde zaman geçirmekten ve dışarıda olmaktan hoşlanıyor; televizyon, gazete ve radyo gibi iletişim araçlarının yanında aktif şekilde internet kullanıcıları olarak dikkat çekiyorlar. Bu gruptaki kişiler gelecekteki sağlıkları konusunda endişe taşımıyor. Dinçler grubu; kendilerini yaşlı olarak görmüyor ve bulundukları yaşta hissediyor. Bu grubun ilgi çeken bir başka özelliği de aileleriyle birlikte olamadıklarında yalnız olduklarını düşünmemeleri oluyor. Bu kesime giren kişilerin maddiyata değer verdikleri belirtiliyor. Grubun yüzde 81’i genç ve zinde bir görünüme sahip olmak istiyor.

RASYONELLER: “Yaşlılığımı maddi açıdan garanti altına almak isterim”

Yüzde 28 ile ikinci en büyük grubu oluşturan “Rasyoneller”in en dikkat çeken özelliği yaşlılıklarını maddi açıdan garanti altına almak istemeleri oluyor. Yaş ortalamaları 42 olan bu grup, yaşlandıklarında daha bireysel bir hayat tarzını tercih ediyor. Bu kişilerde maddi olarak kendilerine yetebilme arzusunun her şeyden güçlü olduğu görülüyor. Bu nedenle iyi bir kariyer sahibi olmanın önemine inanıyorlar. Bu gruptakiler sağlıkları için başka harcamalarından fedakarlık yapmayı istemiyorlar. Ayrıca interneti Google, oyun oynamanın yanında internet bankacılığı için de kullanıyorlar.

GELENEKSEL SPRİTÜELLER: “Kendine yetebilmek fiziksel olarak muhtaç olmamaktır”

Yaş ortalaması 43 olan yüzde 25’lik paya sahip bu grup için yaşlılıkta cinsellik önemini kaybediyor ve ileri yaşta cinsel yaşamın önemli olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 7’de kalıyor. Geleneksel spritüeller günlük hayatta geri planda kalmayı tercih ederken grubun yüzde 75’inin yaşlılıklarında manevi hayata yönelmesi dikkat çekiyor. Bu kesimdekilere göre kendine yetebilmek, fiziksel olarak kimseye muhtaç olmamak anlamına geliyor. Akraba, arkadaş ve komşu ziyaretlerine zaman ayırmayı tercih etmek bu grubun özellikleri arasında bulunuyor. Bu kişiler diğer gruptakilere göre daha yüksek oranda Twitter kullanıyor.

AİLE BÜYÜKLERİ: “Sağlıklı bir yaşam zengin olmaktan daha önemli”

Son grubu yüzde 9’luk oran ile “Aile büyükleri” oluşturuyor. Bu kişiler yaşlılıklarını aile içinde geçirmek istiyorlar. Büyük kısmının evli ve çocuk sahibi olduğu belirtiliyor. Yüzde 90’ı için yaşlandıklarında statülerini koruyabilmek büyük önem taşıyor. Aile büyükleri grubu, yaşlılıklarında saygı duyulan ve sözü dinlenen bireyler olmak istiyor. Gruptakilerin yüzde 90’ı yalnız kalma düşüncesinden korkuyor ve ilerleyen yaşlarda çevrelerinde sürekli aile veya arkadaşlarından birinin bulunmasını istiyor. Aile büyükleri grubundakilere göre iyi bir yaşlılığın yolu, mutlu bir aile hayatına sahip olmaktan geçiyor. Bu kişiler, çocuklarının iyi bir hayat kurduğunu görmek ve torunlarıyla ilgilenmek istiyorlar. Bu nedenle çocuklarıyla zaman geçirmeye özen gösteriyorlar ve ailelerinden uzakta olduklarında kendilerini yalnız hissediyorlar. Bu kesim, sağlıklı bir yaşamın zengin olmaktan daha önemli olduğunu düşündüğü için sağlıkları adına başka harcamalarından fedakarlık yapmaktan çekinmiyor. Bu gruptakiler, iyi yaşlanmak için doğru beslenme ve stresten uzak yaşamın önemini iyi biliyor. Kendini olduğundan daha yaşlı hissetme duygusunun yoğun olduğu bu kişilerin çoğu, şimdiye kadar yaşlılık hayatı hakkında düşünmemiş olmalarıyla dikkat çekiyor. Google ve gazetelerin internet sitelerini tercih ettikleri belirtiliyor.

HaberTürk