Mutsuzlar Çoğalıyor

TUİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, rakamlarla mutluluk verilerini ortaya koyuyor. Hangi yaşta ne kadar mutluyuz? Erkekler kadınlara oranla daha mı mutlu? Geleceğe bakarken ne kadar umutluyuz? Tüm b...

Mutsuzlar Çoğalıyor (27 Mayıs 2014)

TUİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, rakamlarla mutluluk verilerini ortaya koyuyor.

Hangi yaşta ne kadar mutluyuz? Erkekler kadınlara oranla daha mı mutlu? Geleceğe bakarken ne kadar umutluyuz? Tüm bu ve benzeri soruların yanıtlarını ortaya çıkartabilmek için yapılan araştırmada ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

İşte Türkiye’nin ruh sağlığı haritası:

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59 oldu.

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2012 yılında yüzde 61’i iken 2013 yılında yüzde 59, mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2012 yılında yüzde 10,2 iken 2013 yılında yüzde 10,8 oldu.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2012 yılında yüzde 62,8 iken 2013 yılında yüzde 61,9, erkeklerde ise 2012 yılında yüzde 59 iken 2013 yılında yüzde 56,1 oldu.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, mutluluk oranı en yüksek yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 54,5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü.

Evli bireylerin 2013 yılında yüzde 61,3’ü mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,6 olarak gerçekleşti.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 73 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 5,2 ile eş, yüzde 2,9 ile anne/baba, yüzde 2,5 ile kendisi, yüzde 1,7 ile torunlar ve yüzde 1,9 ile diğer nedenler takip etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 15,2 ile sevgi, yüzde 8,6 ile başarı, yüzde 4,1 ile para, yüzde 2,3 ile iş ve yüzde 1,8 ile diğer nedenler takip etti.

Eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazla.

Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 62,5 iken, bunu sırasıyla; yüzde 59,8 ile ilkokul, ilköğretim veya orta okul, yüzde 58,4 ile lise ve dengi okul, yüzde 57,3 ile bir okul bitirmeyenler takip etti.

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arttı.

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2013 yılında en yüksek memnuniyet oranı yüzde 79,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşti.

Bunu sırasıyla; yüzde 76,4 ile ulaştırma yüzde 74,7 ile sağlık, yüzde 69,7 ile eğitim, yüzde 69,6 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 52,8 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin yüzde 77’si kendi geleceklerinden umutlu.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2012 yılında yüzde 76,6 iken 2013 yılında yüzde 77 oldu.

Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2012 yılında yüzde 76,9 iken 2013 yılında yüzde 77,5, erkeklerin oranı ise 2012 yılında yüzde 76,3 iken 2013 yılında yüzde 76,5 oldu.