En çok doktor açığı olmasına karşın, dünyada en az yabancı hekim çalıştıran ülke Türkiye

OECD verilerine göre en az yabancı eğitimli doktor çalıştıran ülke Türkiye olurken, İsrail’de görev yapan doktorların yarısından çoğu yabancı Gelişmiş ülkelerde çok sayıda göçmen ve yabancı eğitimli doktor, sağlık prof...

En çok doktor açığı olmasına karşın, dünyada en az yabancı hekim çalıştıran ülke Türkiye (6 Ekim 2015)

OECD verilerine göre en az yabancı eğitimli doktor çalıştıran ülke Türkiye olurken, İsrail’de görev yapan doktorların yarısından çoğu yabancı

Gelişmiş ülkelerde çok sayıda göçmen ve yabancı eğitimli doktor, sağlık profesyonelleri arasında daha büyük bir paya sahipleri. Başka bir deyişle azgelişmiş ülkelerin yurttaşı olan doktorların bazıları çalışmak için gelişmiş ülkeleri tercih ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm doktorların dörtte bir OECD araştırmasına göre, yabancı eğitimli. İsrail’deki doktorların yüzde 58’ini ise yabancı ülkelerde eğitim alan hekimler oluşturuyor.

Türkiye’de durum

OECD ülkeleri arasında binde 2 ile en az yabancı eğitimli doktor çalıştıran ülke Türkiye. İşin ilginç ve çelişkili yanı ise 20 bin uzman, 10 bin pratisyen hekimle en çok doktor açığı olan ülke de Türkiye.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kamuda yabancı doktor istihdam edilmiyor, özel de ise 500 civarında yabancı hekim çalışıyor. Kamuda ve üniversitelere bağlı eğitim araştırma hastanelerinde de yabancı uyruklu hekimlerin çalıştırılabilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı ancak bu konuda henüz bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Aşağıdaki grafik, seçilen ülkelerdeki yabancı eğitimli doktorların yüzdelerini gösteriyor.